แผนพัฒนาสามปี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายกมยุรี อินทพงษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด สมาชิกอบต. ประชาคมหมู่ที่ 4 (บ้านบางบางบาด)
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำรวจและชี้แนวเขตคลองส่งน้ำ

นายกมยุรี พร้อมผู้บริหาร ปลัด และชุดปฎิบัติการมวลชนออกสำรวจและชี้แนวเขตคลองส่งน้ำในพื้นที่ตำบลหนองหัววัว
รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมหมู่บ้านศีล 5

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.30 น. ท่านณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอำเภอพรานกระต่าย ร่วมกับนายกมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตพบลหนองหัววัว
รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (เลี้ยงไก่ไข่) ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 สภาพการณ์ปัจจุบันประชาชนนิยมรับประทานไข่ไก่กันอย่างแพร่หลาย
รายละเอียดเพิ่มเติม